Lean-Agile Governance Game

De game heeft al tientallen collega’s binnen DUO het besef gegeven dat planning en werkverdeling van het werk over teams echt anders moet.

Veel organisaties hebben ambitieuze IT-plannen. Daarom willen ze overstappen op Agile werken of Agile breder binnen de organisatie uit te rollen. En dat is terecht, want met Agile werken wordt het verwezenlijken van ambitieuze IT-plannen haalbaarder. Tegelijkertijd is de transformatie naar Agile werken een grote uitdaging, die alleen kan slagen bij voldoende draagvlak. En dus worstelen veel organisaties met de vraag: hoe breng ik op een laagdrempelige, concrete en fun manier over wat de kracht van Agile werken is?

Die manier bestaat nu: de Lean/Agile besturen game die we in samenwerking met DUO hebben ontwikkeld. DUO is bezig aan een grote transformatie naar Agile werken en met dit spel hebben ze een middel in handen om snel groepen mensen op een strategisch niveau te laten ervaren wat Agile werken betekent. Tijdens het spelen ligt de nadruk op de governance met behulp van portfoliomanagement, op waarde toevoegen voor de organisatie en ervaren de teams verschillen tussen “Push vs. Pull “. Door een spelelement toe te voegen ontstaat er competitie tussen teams, dat komt de leerervaring ten goede en maakt het leuk.

Omdat de game samen met DUO is ontwikkeld, is de game daar al een aantal keer vol enthousiasme gespeeld. Jacob van der Werk van DUO vertelt waarom: “De game laat deelnemers ervaren welke dilemma’s bij een meer volwassen Agile organisatie spelen en hoe ze kunnen worden opgelost. De game heeft al tientallen collega’s binnen DUO het besef gegeven dat planning en werkverdeling van het werk over teams echt anders moet. Integrale portfolio planning, het toepassen van ‘pullen’ van het werk en groeien van component- naar multi-inzetbare teams zijn veranderstappen die DUO nu gaat zetten.”

Ook buiten de organisatie DUO is de game nu een aantal keer gespeeld, zoals op het congres van het Agile consortium en meest recent op de dag van het Agile werken in Groningen. Ook daar geven de deelnemers na afloop van de game elke keer opnieuw aan dat ze nu beter begrijpen wat Agile werken is. Er ontstaat draagvlak dat je direct terugziet in de levendige gesprekken over hoe Agile werken concreet ingevoerd kan worden.

Wilt u ook een keer de Lean/Agile besturen game spelen en uw organisatie op een laagdrempelige manier Agile werken laten ervaren?

Dat kan op een tweetal manieren:

1. Een begeleidde workshop. U krijgt:

  • Een ervaren adviseur van VKA;
  • Kort voorbereidingstraject om te peilen waar de behoefte ligt;
  • De begeleidde workshop;
  • Kort nabereidingstraject waarbij de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rijtje gezet worden.

2. Train de trainer. Indien u de game een groot aantal keer wil spelen in uw organisatie, bieden we ook een train de trainer aanpak aan. Dan krijgt u:

  • Een ervaren adviseur van VKA;
  • Een gezamenlijke workshop om een aantal van uw medewerkers te trainen in het spelen van de game te begeleiden;
  • Elke medewerker wordt 1 keer individueel geobserveerd bij het begeleiden van het spel en krijgt daar reflectie op.

Voor meer informatie over de Lean-Agile Besturen Game kunt u contact opnemen met Erik Borgers via erik.borgers@vka.nl of 079-3681000.