IT due diligence

De Engelse term due diligence betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Een IT due diligence is een onderzoek dat meestal plaatsvindt bij overnames, uitbesteding of insourcing van een IT organisatie en/of IT dienstverlening. De overnemende partij zal zich ervan willen overtuigen dat er geen onoplosbare IT problemen of te grote (juridische of financiële) risico’s worden overgenomen en zal daartoe een uitgebreid IT onderzoek laten verrichten.

VKA voert voor vele klanten IT due diligence onderzoeken uit. Hierbij richt VKA zich altijd op het vaststellen van de juistheid van informatie met als doelstellingen:

  1. Het in beeld brengen van aandachtspunten, risico’s en kansen van de over te nemen IT-dienstverlening;
  2. Vaststellen wat er nodig is (mensen, middelen) om garanties te kunnen bieden voor een ongestoorde dienstverlening op (middel-)lange termijn;
  3. Inzicht in assets (middelen, contracten, (beheer-)documentatie, etc.) die worden overgedragen aan de overnemende partij.

Het resultaat van het VKA due diligence onderzoek is een rapportage, die een duidelijk overzicht geeft van onder meer de volgende zaken:

  • Een overzicht van de geconstateerde bevindingen
  • De risico’s voor de transitie
  • Aandachtspunten voor de transformatie
  • Een voorlopige overdrachtsbalans met de waarde van de over te nemen assets
  • De benodigde formatie op basis van onze formatietoets
  • Kosten infrastructuur (hardware en software) en onderhoudscontracten
  • Kosten applicatiebeheer

Het resultaat van het VKA IT due diligence onderzoek is een basis voor een verantwoorde transitie. Daarnaast vormt het IT due diligence onderzoek de basis voor nader te maken financiële afspraken.

De VKA methodiek voor IT due diligence onderzoek

VKA maakt gebruik van een beproefde methodiek voor het uitvoeren van IT due diligence onderzoeken. De door VKA gehanteerde methodiek is gebaseerd op URSIT (Uniform Rating System for Information Technology) en COBIT (Control Objectives for Information and related Technology). De totale methodiek gaat uit van zeer uitgebreide vragenlijsten. Deze methodiek is door VKA aangepast voor onze due diligence onderzoeksmethodiek, wij hebben de generieke vragenlijsten voor dit doel aangepast. Op basis van de scope van de over te nemen dienstverlening maken wij onze vragenlijst specifiek door het verwijderen van de overbodige vragen en door het toevoegen van relevante nieuwe vragen.