IoT en Stakeholdermanagement

Om een IoT-oplossing te laten slagen is het belangrijk meerdere partijen eigenaar van de business case te maken. Vaak lukt het niet om de business te realiseren vanuit één partij. Hierdoor moeten verschillende stakeholders bij elkaar gebracht worden. Maar door de partijen bij elkaar te brengen ontstaan nieuwe discussies. Het is noodzakelijk deze discussies voeren om tot vergaande afspraken te komen.

Met de oplossingen die rondom IoT gecreëerd worden ontstaan op verschillende vlakken nieuwe kansen. Verschillende partijen kunnen deze kansen pakken. Maar waar kansen ontstaan ook nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld doordat de hoeveelheid verzamelde data groeit en ergens opgeslagen moet worden. De analyse van deze data geeft nieuwe beelden over onderhoudscycli en dus potentieel interessant voor de leverancier. Daarbij speelt dan weer de vraag wie de eigenaar is van de verzamelde data. Kortom voor verschillende partijen ontstaan mogelijkheden. Waarbij stakeholdermanagement een belangrijke rol speelt.

Met de komst van IoT zal stakeholdermanagement ten opzichte van traditionele ICT-oplossingen niet aanzienlijk veranderen. Wel neemt de complexiteit toe doordat een veelvoud aan stakeholders meerwaarde heeft bij de business case en bij de realisatie van IoT-oplossingen zijn meer partijen betrokken dan bij traditionele ICT-oplossingen.

Dit betekent dat de betrokkenheid van deze partijen bewerkstelligd en geborgd moet worden. Pas als alle partijen commitment hebben gegeven en de dingen doen die beloofd zijn kunt u een win-win situatie voor alle partijen creëren.

VKA kan uw organisatie helpen bij het managen van de stakeholders. Samen met u kunnen we de rondom IoT-oplossing benodigde en relevante stakeholders in kaart te brengen. Oók bij het in gesprek gaan met de stakeholders en ze betrekken bij de business case kunnen we u ondersteunen én bij het voeren van de gesprekken over de technische oplossingen rondom de door u gewenste IoT-oplossing. Wilt u meer weten over IoT en stakeholdermanagement, neem dan contact op met Gerard van der Hoorn.