Informatiebeveiliging in de zorg

Informatiebeveiliging en privacy in de zorgsector: er is al veel over gezegd en geschreven. VKA voegt daad bij woord en helpt uw organisatie met de invoering van de beveiliging van uw informatie volgens NEN7510, de standaard voor informatiebeveiliging in de zorg.

ICT is een groeiende thema in de zorg. Instellingen zetten ICT steeds vaker in om te kunnen voldoen aan de toenemende zorgvraag en gelijktijdig te kunnen sturen op lagere kosten, behoud van kwaliteit, transparantie en borgen van de privacy. Daarnaast is ICT een enorme drijfveer voor vernieuwing met toepassing van e-health, domotica en mobiele devices. Al deze innovatie stelt echter wel steeds stringentere eisen aan de ICT omgeving van de zorginstelling. Berichtingevingen in de media weerspiegelen de moeite van eigen organisaties om te wennen aan nieuwe ICT voorzieningen. Dit levert gevaren op voor de privacy van de patiënten/cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Informatiebeveiliging is dan ook een onderwerp voor bestuurders en niet enkel voor ICT-ers.

De oplossing hiervoor is NEN7510. NEN7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg; gelieerd aan HKZ. Deze norm richt zich op zorginstellingen en andere organisaties die bij informatievoorziening in de gezondheidszorg zijn betrokken. VKA helpt uw organisatie bij de invoering van de informatiebeveiliging volgens NEN7510 of de totstandkoming van de certificering voor NEN7510. De aanpak van VKA onderscheidt zich doordat wij voor de invoering van informatiebeveiliging zeer pragmatisch te werk gaan. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande procedures en werkwijzen binnen uw organisatie. Wij koppelen informatiebeveiliging aan uw bestaande kwaliteitssysteem, organisatie en ICT processen. Hierdoor zijn wij in staat informatiebeveiliging zeer kostenefficiënt in te voeren en zorgen wij ervoor dat u in de toekomst zelfstandig in staat bent om volgens de richtlijnen van NEN7510 te opereren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die VKA in het kader van NEN7510 biedt? Neem dan contact met ons op.

 

Terug naar Cybersecurity en continuïteit