Financiële besturing van agile

Bij onze opdrachtgevers zien we steeds vaker vragen rondom de financiële besturing van agile (software)ontwikkeling. Wanneer organisaties agile (gaan) werken ontstaan zowel bij het budgetteren als bij het verantwoorden nieuwe dilemma’s en uitdagingen. Reeds lang beproefde financiële P&C cycli lijken agile werken soms in de weg te staan, en het gesprek tussen business, finance en ontwikkeling loopt stroef.

Wanneer organisaties agile software ontwikkelen zien we bij het budgetteringsproces regelmatig de volgende situatie: aan de ene kant staan de agile- of scrum teams met waardevolle kennis en vaardigheden, en aan de ander kant de business, die in de nieuwe rol als product owner die teams van werk en de daartoe benodigde financiële middelen moet voorzien. Daartussen vinden we dan de, vanuit een financiële afdeling, de kaders van, met kaders als investerings-voorstellen, projectbudgetten en businesscases. Het meerjarig begrotingsproces in de publieke sector geeft hierbij een extra dimensie.

Bij het aanvragen van budgetten zien we dan de gefronste wenkbrauwen wanneer wordt uitgelegd dat nog niet precies duidelijk is welke features in het komende (begrotings)jaar beschikbaar komen voor het aangevraagde budget.

Een andere discussie met de control-kant van financiën ontstaat wanneer uitgaven moeten worden verantwoord. Voor de discussie CAPEX of OPEX is bijvoorbeeld het onderscheid tussen de onderzoeks- en de ontwikkelingsfase van groot belang. In een omgeving van waterval-ontwikkeling kan dat onderscheid redelijk goed gemaakt worden, maar in een  agile ontwikkel omgeving ligt dat wat complexer. Nog complexer wordt het bij user stories die niet direct gericht zijn op businessfunctionaliteit, maar op platform- of infrastructuur ontwikkeling. En hoe zit het met DevOps teams, die zowel de change als run verzorgen?

VKA heeft veel ervaring met het slaan van bruggen tussen IT, business en finance, ook wanneer het gaat om agile. Onze ervaring in deze drie domeinen helpt ons om de juiste taal te spreken en te zoeken naar pragmatische en werkende oplossingen en zo de voordelen van agile te benutten, zonder in principiële discussies over de werkbaarheid van financiële processen te verzanden. Zo hielpen we eerder organisaties bij het inzichtelijk maken van (verwachte) ontwikkelsnelheid, het maken van mini-businesscases, of het omdenken van klassiek budgetteren van IT naar waarde-gedreven financieren van ontwikkeling.

Wilt u meer weten over agile financiering dan kunt u contact opnemen met André Hendriks.