FG/CPO Interimmanagement

Nu de storm rondom ’25 mei’ is gaan liggen en de toezichthouder de eerste uitspraken over AVG-compliancy doet is het voor veel organisaties tijd om de balans op te maken. Hoe staat het met onze vorderingen rondom gegevensbescherming. Sluit de manier waarop we invulling geven aan privacyrollen nog bij onze organisatie? Hoe stappen we door naar een hoger volwassenheidsniveau? Wie helpt ons daarbij? Naast de complexe adviesvragen zien we de vraag naar écht goede Functionarissen voor de Gegevensbescherming en Chief Privacy Officers toenemen. 

VKA steunt daarbij enerzijds op ervaren interimmanagers die ervaring hebben met het invullen van sleutelposities. Anderzijds hebben we de best practices opgedaan in de honderden privacyopdrachten die we met succes hebben uitgevoerd. In de nieuwe invulling van de functies van FG en CPO zien we een enorme meerwaarde om deze kennis en ervaring in te zetten om de noodzakelijke veranderingen in uw organisatie blijvend te realiseren.