Europees aanbesteden

Wij geloven dat een goede overeenkomst veel verder gaat  dan alleen de scherpste prijs. Met onze dienstverlening  vinden wij samen met u  de beste partner voor uw ICT-dienstverlening. Wij zijn daarbij in staat om geheel binnen de kaders van regelgeving een overeenkomst te sluiten die zowel voor uw (interne) klanten, uw organisatie en de leverancier voordeel oplevert.De overeenkomst geeft invulling aan alle voor u relevante aspecten van de dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een snelle en betrouwbare levering, een hoge kwaliteit of de nieuwste innovaties.

Een cruciale succesfactor  is daarbij het verkrijgen van draagvlak bij uw interne klant. Onze aanpak is gebaseerd op een open en transparante communicatie naar alle partijen, intern en extern. Ervaring leert dat het nauwkeurig beschrijven hoe het proces verloopt en dit ook zo uitvoeren  leidt tot succes.

Daarbij beschikt VKA over alle benodigde kennis van en ervaring met de technische, juridische en procedurele aspecten van aanbestedingen.

Onze dienstverlening bij aanbesteden is flexibel en modulair. Deze kan variëren van gerichte ondersteuning in enkele fasen van de aanbesteding tot een volledige ontzorging waarbij wij namens u de volledige regie over de aanbesteding voeren. In overleg met u stellen we vast welke ondersteuning VKA u levert voor een succesvolle aanbesteding. We kennen alle frameworks en best practices. Samen met u bepalen we welke werkwijze het beste bij uw situatie past.

In elk traject  zorgt VKA voor de overdracht van kennis en de borging daarvan in uw organisatie. Het stelt u in staat om een volgende aanbesteding zelfstandig(er) uit te voeren.

We helpen u met uw aanbesteding met de volgende activiteiten en diensten:

  • Uitvoeren van een marktverkenning of marktconsultatie
  • Opstellen van de aanbestedingsstrategie
  • Ontwerpen van de aanbestedingsprocedure
  • Opstellen van de aanbestedingsdocumenten, waarbij wij gebruik maken van best practices, templates van documenten die in eerdere aanbestedingen gebruikt zijn en waarvan de kwaliteit in de praktijk is bewezen
  • Opstellen van een volledig transparant en verifieerbaar beoordelingsmodel
  • Communicatie met de inschrijvers
  • Verklaring van geen bezwaar voor snellere doorlooptijd

Op basis van uw vertrekpunt en uw behoeften stellen we in overleg een pakket vast van relevante diensten waarmee wij uw uitbesteding succesvol maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze experts op het gebied van Europees aanbesteden, Rick de Rooij en Pim Schouten.