Doorbelastingsmodellen

Wilt u de kosten van IT doorbelasten tussen organisaties, of tussen afdelingen binnen een organisatie? Een goede toedeling van kosten is steeds belangrijker. Wanneer de baten van IT niet vallen op de plek waar de kosten worden gemaakt, ontstaat een herverdelingsvraagstuk. VKA begeleidt organisaties bij de ontwikkeling van doorbelastingsmodellen.