Digitale Werkplek

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is in geen enkele beroepsgroep meer weg te denken. Of uw medewerkers nou werken in een gezondheidszorg instelling, monteur bij een garage of kenniswerker bij een ministerie, provincie, gemeente of andere organisatie: iedereen moet digitaal gegevens bijhouden. Zijn het niet de gewerkte uren, dan is het wel het vastleggen van informatie over de cliënt, een auto of een geografisch gebied. Uiteindelijk verwerkt iedereen digitale informatie met behulp van de aan hem of haar beschikbaar gestelde werkplek.

De werkplek waarvan uw medewerkers gebruik maken moet uiteraard passen bij de aard van het uitgevoerde werk. De laatste jaren zijn er veel opties bijgekomen om de (digitale) werkplek goed en passend vorm te geven. Portaal-, virtuele- of fysieke werkplekken of een combinatie hiervan behoren tegenwoordig tot de mogelijkheden. Ook een situatie waarbij u alleen nog maar Cloud-applicaties (SaaS) beschikbaar stelt en medewerkers voor hun eigen apparaat moeten zorgen, behoort tot de opties. In bijna alle gevallen moet het door uw medewerker gebruikte apparaat veilig zijn. In sommige gevallen moet het gebruikte apparaat mobiel zijn óf juist niet (zie ook Enterprise Mobility). Kortom, een mix aan mogelijkheden en keuzes bepalen de optimale werkplek voor uw medewerker.

Werkplekvisie

De genoemde mogelijkheden én het verlopen van support op soft- en hardware, vergen dat u regelmatig over de werkplek moet nadenken. Hierbij is het belangrijk om na te gaan of de werkplekken die u verstrekt aan uw medewerkers nog voldoen aan de wensen en behoeften van deze medewerkers. Het is hierbij verstandig om eerst een visie op de ideale werkplek te formuleren en deze daarna te implementeren binnen uw organisatie.

Begin januari 2020 verloopt de ondersteuning van Microsoft op Windows7 (en daarnaast ook op Windows Server 2008R2). Dit betekent dat u echt aan de slag moet om na te denken over de werkplek voor de komende jaren voor uw medewerkers. Maar zoals u wel begrijpt, dit is niet eenvoudig, maar biedt wel allerlei kansen voor uw organisatie.

VKA kan u helpen…

Binnen VKA hebben we ruime ervaring met het vertalen van de wensen van medewerkers naar een werkplekconcept. Hierbij nemen we ook mee wat de wensen zijn rondom beheer vanuit uw ICT-organisatie op deze werkplekken. We vertalen de visie naar een een concrete roadmap hoe en in welke termijn u bij de gewenste oplossing kan komen.

Daarnaast hebben we ruime ervaring met het managen van projecten om tot de nieuwe werkplek te komen, de beveiliging van deze werkplekken, stellen we de business cases op waarin we de verschillende opties naast elkaar zetten én kunnen we u adviseren over de sourcing van deze werkplekken.


Wilt u meer informatie over hoe VKA u kan helpen rondom het thema de digitale werkplek? Neem dan contact op met onze experts: Gregor Hendrikse, Jelle Wissenburgh en/of Joost van Lier.