Digitale Transformatie

IT als spil voor de toekomst

IT heeft binnen organisaties een onmisbare rol gekregen. IT is in organisaties niet alleen meer ondersteunend aan de primaire processen en volgend op organisatieveranderingen, maar het kan ook een ‘aanjager’ zijn. Dit vraagt van organisaties dat zij op een andere manier kijken naar de toepassing van IT in de organisatie. Maar hoe kunt u de kansen die IT biedt optimaal benutten, hoe haalt u het maximale potentieel uit uw medewerkers door IT voor mensen te laten werken en hoe maakt u uw organisatie gereed voor de digitale samenleving? Wij noemen het veranderingsproces om hier invulling aan te geven ‘digitale transformatie’.

Maximale benutting van menselijk en technisch potentieel

Wij geloven dat digitale transformatie essentieel is voor organisaties om klantgericht te kunnen zijn en om de kwaliteit van dienstverlening en/of de concurrentiepositie te kunnen waarborgen of te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat digitale transformatie alleen succesvol kan zijn, als verschillende organisatieaspecten in samenhang worden aangepakt, waarbij IT en mens met elkaar zijn verbonden. Alleen door een integrale aanpak kan het potentieel van mensen en IT maximaal worden benut. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met interne organisatieaspecten en externe invloeden. Dit is belangrijk, omdat de digitale transformatie vaak meerdere facetten en organisatieonderdelen raakt. Het geïsoleerd oplossen van problemen en doorvoeren van veranderingen werkt niet.

In onze aanpak nemen we uw businessmodel, organisatie-inrichting, processen, IT en mensen mee in de transformatie. We onderscheiden vijf fases in onze integrale aanpak, welke ook als losse fases in te zetten zijn:

 

VKA Digitale Transformatie

 

VKA als katalysator van uw digitale transformatie-traject

We kunnen u op verschillende momenten in het transformatieproces en in verschillende rollen van dienst zijn. Zo kunnen we u ontzorgen door regievoering op de uitvoering van het hele traject, maar bieden wij ook ondersteuning bij losse fases van een digitale transformatie en bijbehorende activiteiten. We vervullen rollen als adviseur, kwartiermaker, programmamanager, adviseur, sparringpartner en/of coach voor management en directie. Onze adviseurs beschikken over de juiste competenties om te schakelen tussen technische, politiek-bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Hierdoor zijn zij in staat om de impact van IT op de organisatieonderdelen en vice versa te bepalen en samenhang te organiseren.

We helpen u graag, maar gaan ook graag weer weg

Digitale transformatie-trajecten doen wij niet voor, maar samen met de mensen in uw organisatie. We brengen mensen op alle niveaus in beweging door hen eigenaar te maken van de verandering. Op deze manier levert VKA meerwaarde in de kwaliteit van de resultaten.

 

Wilt u meer informatie over digitale transformatie of wat VKA voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Arjan van Venrooy of Evelyne Romswinckel.