Datagedreven werken

Organisaties bezitten vaak (onbewust) een ‘berg’ aan data waar waardevolle informatie in besloten ligt. Met behulp van business intelligence en data analytics kan deze informatie worden ontsloten. Met deze informatie kunnen bijvoorbeeld risicoprofielen om fraude op te sporen worden ontwikkeld en voorspellingen worden gedaan over onderhoud van infrastructuur of het terugdringen van het aantal mensen in de schuldhulpverlening. Hierdoor kunnen gemeenten, inspectiediensten en andere publieke organisaties gerichter hun taken uitvoeren waardoor het werk voor medewerkers uitdagender wordt en meer waarde toevoegt.

De potentie van business intelligence en data analytics is enorm, maar stelt publieke organisaties ook voor uitdagingen en een andere manier van werken. Het gebruik van data heeft immers pas waarde als de nieuwe inzichten ook worden omgezet in betekenisvolle actie. Dit betekent dat data vertaald wordt naar informatie en geborgd in de processen. Deze manier van werken noemen wij datagedreven werken. Datagedreven werken is een continu proces waarmee de organisatie interne en externe gegevens bij elkaar brengt, analyseert en de daaruit resulterende kennis toepast om haar effect te vergroten.

Hoewel datagedreven werken gestimuleerd wordt door nieuwe technologie is het geen ICT-project, maar een samenspel van technologie, structuur en mensen waarbij het verzamelen, registreren, bewerken, analyseren en beheren van data centraal staat. Dit vraagt om een integrale benadering van de organisatie waarbij niet alleen aandacht is voor de techniek maar ook voor de rest van de organisatie. Samen met onze opdrachtgevers hebben wij een model ontwikkeld voor de datagedreven organisatie dat recht doet aan al deze facetten. Het model helpt organisaties om daadwerkelijk waarde te halen uit data, rekening houdend met (wettelijke) kaders, zoals privacy.

 

Er zijn verschillende stadia van hoe een organisatie in staat is om data te gebruiken. In het onderstaande model wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruik van data om terug-, door- en vooruit te kijken. In het model zijn zes volwassenheidsniveaus onderscheiden, waarbij een hoger niveau betekent dat ook de niveaus daaronder bereikt zijn (terugkijken blijft immers noodzakelijk).

Wij leveren een brede expertise op alle gebieden van datagedreven werken en bieden een aanpak om door te groeien naar een datagedreven en vooruitkijkende organisatie. Speelt u met het idee om werk te maken van datagedreven werken? Dan wisselen we graag eens met u van gedachten, geheel vrijblijvend.