Business IT Strategie: IT die past bij uw visie en strategie!

Business IT strategie ondersteunt senior business en IT managers bij het expliciteren van hun (gezamenlijke) visie op de rol van informatie en informatietechnologie tegen de achtergrond van de business strategie. VKA verbindt hierbij de visie van uw organisatie en uw business strategie met de bijbehorende benodigde IT. Hierbij werken we een meerjarenplanning uit voor het realiseren van deze visie en geven we een eerste uitwerking van en de bijbehorende architectuur streefbeelden. Het is handig daarbij onderscheid te maken tussen 3 niveaus:

1. Business innovatie: Op welke wijze kan informatie en (nieuwe) IT bijdragen aan het creëren van nieuwe business concepten/modellen, nieuwe producten en diensten en de klantwaarde sterk vergroten?

2. Business IT alignment: Op welke wijze kan informatie en het inzetten van (nieuwe) IT de (bestaande) business doelen en de klantwaarde proposities zo goed mogelijk ondersteunen en kan de bedrijfsvoering (back end en front end processen) worden geoptimaliseerd?

3. Optimalisatie bestaande IT: Op welke wijze kan de dienstverlening van de IT functie verder worden verbeterd en/of kunnen de kosten van de bestaande IT voorzieningen verder worden verlaagd?

Deze niveaus verschillen in termen van toegevoegde waarde voor de business. Verbeteringen op niveau 3 zullen in het algemeen geen ‘giant leap’ in business waarde opleveren. We zitten hier op het niveau van servicemanagement en van efficiency- en sourcingsvragen. Op niveau 2 (alignment) is in potentie veel meer winst te boeken. Enterprise architectuur en procesoptimalisatie d.m.v. IT zijn instrumenten die vooral op dit niveau zijn gericht. Op niveau 3 praten we over business innovatie en transformatie. Hier is de potentie groot (‘blue ocean strategy’), maar moet ook rekening worden gehouden met grote(re) risico’s.

Product - Business IT strategie

Bij Business IT strategie wordt een top down (vanuit de business strategie) en een holistisch benadering gevolgd. Het gaat daarbij om het krijgen van een helikopter view op (huidige en gewenste toekomstige) business en IT architecturen, prestaties/kosten, ‘IT-capabilities’ en ‘governance’. Het proces, de dialoog tussen business en IT, is hierbij zeker net zo belangrijk als de inhoud zelf. Daarom wordt er bij het ontwikkelen van een Business IT strategie ook veel gebruik gemaakt van workshops.

Business IT strategie kan worden gebruikt om een algemeen beeld te krijgen van de mate waarin IT de business doelen ondersteunt, om de IT prestaties te ‘bench-marken’ en belangrijke kansen en verbeterpunten te traceren en investeringen te plannen. Een belangrijk ‘scharnierpunt’ is dan het vertalen van business doelen en klantwaarde proposities via ‘operating models’ en kritische resultaatsgebieden naar ‘killer apps’,  product – proces – IT combinaties met superieure (business en klant)waarde.

Business IT strategie kan ook worden gebruikt als startpunt voor het (verder) ontwikkelen van ‘enterprise architecture’ en het introduceren van ‘werken onder architectuur’. Het is dan met name geschikt om bewustwording bij en commitment van senior management te creëren.