Beter (be)sturen met datavisualisatie

Een speld vinden in de (data)hooiberg

In de toenemende stroom van data wordt analyse steeds belangrijker. Om de juiste beslissing te kunnen nemen is inzicht nodig in de gegevens die relevant zijn. Deze gegevens liggen echter vaak verborgen in systemen zoals spreadsheets en databases. Door middel van een visualisatie zoals een dashboard krijgt u inzicht in deze gegevens, wat u onder andere in staat stelt om alternatieven af te wegen, impactanalyses te maken, voortgang van een project/programma/verandering te monitoren en te rapporteren, (strategische) besluiten te nemen en tijdig bij te sturen.

Datavisualisaties hebben toegevoegde waarde op alle organisatieniveaus

Een visualisatie wordt voornamelijk ingezet bij (de ontwikkeling van) een businesscase, scenarioplanning (wat-als), managementinformatie overzichtelijk te presenteren.

Datavisualisaties kunnen met een verschillend doel worden ingezet:

  • Als keuzeinstrument: verschillende alternatieven kunnen eenvoudig worden verkend door de variabelen of scenario’s aan te passen. (Financiële) impactanalyses kunnen worden gedaan door real-time ‘aan de knoppen te draaien’. Datavisualisaties zijn ondersteunend bij de (strategische) besluitvorming binnen organisaties, programma’s en projecten. De belangrijkste drivers en effecten worden in beeld gebracht, wat de directie of een stuurgroep in staat stelt om keuzes te maken en prioriteiten aan te brengen.
  • Als communicatie/rapportagemiddel: door inzicht te geven in de samenhang tussen variabelen (bijvoorbeeld KPI’s) en de uitkomsten/doelen. De visualisaties kunnen op zowel medewerkersniveau als op managementniveau worden gebruikt om te rapporteren.
  • Als instrument voor monitoring: bij een programma of project maakt het de voortgang inzichtelijk waardoor indien nodig en gewenst tijdig kan worden bijgestuurd. Ook kan het inzicht geven in de prestaties ten opzichte van de KPI’s.

 

VKA helpt u snel weer aan het stuur!

VKA heeft veel ervaring met datavisualisaties. Door deze ervaring zijn wij in staat om grote hoeveelheden data en/of complexe keuzes snel inzichtelijk te maken. Binnen 2-3 dagen maken wij een toegankelijke presentatielaag die op verschillende platformen ontsloten kan worden. Wanneer live data uit systemen ontsloten kan worden is het zelfs mogelijk om die data continu beschikbaar te maken in het dashboard. VKA zet voor de ontwikkeling van haar visualisaties standaard hulpmiddelen in: SAP BusinessObjects Dashboards (Xcelsius) of Tableau. De datavisualisaties die worden ontwikkeld kunnen worden aangeboden in PowerPoint, HTML en PDF.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een datavisualisatie:

Onze experts vertellen u graag meer over (de inzet van) datavisualisaties. Neem contact met hen op via 079-368 1000 of stuur hen een e-mail:
André Hendriks
Christian Verhagen
Douwe Horst