Agile programmamanagement

In een turbulente maatschappij, met disruptieve technologieën en continue veranderende bedrijfsmodellen, vergen complexe projecten met ICT van u een wendbaarder soort werkwijze en besturing. Maar ondanks of juist door alle ingebrachte flexibiliteit loopt het toch soms weer uit de hand. Het resultaat van de teams valt tegen, het resultaat is toch niet wat u had verwacht en de baten voor uw organisatie vallen tegen. Hoe bestuurt u nou de samenhang tussen de organisatie doelstellingen, het halen van baten in combinatie met een flexibele werkwijze?

VKA heeft voor u de expertise en praktische ervaring die nodig is om complexe programma’s en projecten en geschaalde agile trajecten succesvol te maken. VKA zorgt ervoor dat de verwachte baten en geleverde waarde in lijn zijn met uw (organisatie) doelstellingen door professioneel Programmamanagement de samenhang te laten bewaken tussen organisatie doelen en agile traject resultaten. Het doelgerichte samenhangende karakter van ons Programmamanagement maakt gebruik van zowel best practice zoals Managing Successful Programmes (MSP) in combinatie met wendbare en waardegestuurde filosofieën zoals Agile, Scrum, SAFe en LeSS. Hierbij gebruiken we de principes om dit praktisch toepasbaar te maken in uw organisatie zodat resultaat, verwachtingen en doelstellingen alsmede het behalen van baten in samenhang worden bestuurd. Ook niet agile projecten kunnen hiermee gecombineerd worden.

Zo helpen we u de cirkel rond te maken om geleverde waarde vanuit de teams en de organisatieveranderopgave in samenhang te besturen voor het optimaal behalen van uw strategische organisatie doelstellingen.

Neem voor meer informatie gerust contact op met Ed van Doorn.