Agile governance

Governance borgt dat de strategische doelstellingen van een organisatie gehaald worden. Veel organisaties vragen zich af wat de impact van Agile werken is op de bestaande Governance. Kan bij Agile werken nog wel gegarandeerd worden dat strategische doelen gehaald worden, is daar nog wel grip op?

Naar onze ervaring is dit uitstekend mogelijk, maar de Governance kan wel afgestemd worden op Agile werken. We helpen u graag Agile vormen van Governance in te richten.

Continu bijstellen van de strategie

Het is een gemiste kans als u werkt met flexibele teams, maar de grote lijnen toch in beton gegoten zijn. Dit wordt vaak veroorzaakt door interne procedures en door afspraken met opdrachtgevers, ketenpartners, toezichthouders of leveranciers. Wij helpen u stappen te nemen zodat u uw strategische plannen vaker kunt bijstellen op een manier die maximale waardecreatie borgt.

Behoud van kwaliteit

Hoe voorkomt u dat uw teams met hoge snelheid functionaliteit opleveren, maar niet meer voldoen aan belangrijke randvoorwaarden als security, de privacywetgeving en eisen van toezichthouders? Hoe houdt u het almaar complexer wordende IT landschap beheerbaar en voorkomt u ‘Technical Depth’? We helpen u vorm te geven aan een uitgekiend samenspel tussen teams en specialistische rollen zodat kwaliteit geborgd blijft.

Financiering en verantwoording

Flexibel werken heeft veel voordelen, maar uw klanten willen doorgaans toch ook graag garanties over tijd en kosten. En mogelijk dient u te verantwoorden hoe u het geld heeft besteed en wat daarvoor is geleverd. Met Agile werken is dit prima mogelijk, maar u dient dit wel goed in te richten en beheersen. We helpen u bij Agile werken passende vormen van rapportage in te richten.

Management en leiderschap

Agile teams werken zelfstandiger dan in klassiekere werkvormen. Maar ze behoeven wel leiderschap en ondersteuning van het management. De bijbehorende stijlen veranderen van aansturend naar coachend en richtinggevend. Vaak is aandacht voor deze verandering een onderschoven kindje. VKA helpt leiders en managers productieve stijlen aan te leren.

Human resources

Ook voor HR verandert er veel. Zowel wat betreft de werving van het benodigde type medewerker, het soort opleidingen en leertrajecten om te formuleren, functieprofielen en carrière pad en de rol in de organisatie. VKA helpt om passende vormen van  HR te bedrijven.