Agile assessments

Uw organisatie is gestart met Agile werken, eerst met één team en daarna breder. U krijgt nu diverse signalen en vraagt zich af waar u staat en hoe het nog beter kan. Voor ons is dat een herkenbare situatie.

Het VKA Agile Assessment geeft u inzicht in de status quo van Agile werken in de ICT teams, de tactisch strategische sturing en in de rest van de organisatie.

Het Assessment volgt een stapsgewijze aanpak, waarbij zowel de veranderaanpak, business aansluiting, agile werkwijzen, portfoliomanagement en agile architectuur maar ook zachtere aspecten zoals cultuur en het lerend vermogen worden meegenomen. Deze aspecten worden getoetst aan best practices uit de reguliere ICT regievoering en Agile raamwerken. Dit is altijd maatwerk op uw organisatie. In overleg wordt dit tevens gecombineerd met andere gangbare raamwerken binnen uw organisatie zoals Prince2 of MSP.

Op basis van de uitkomst wordt met u een roadmap met verbetervoorstellen opgesteld waarmee u direct aan de slag kunt. Onze voorstellen zijn daarbij pragmatisch en concreet. Desgewenst helpen we u bij de implementatie hiervan.

Een aanvullende mogelijkheid is gebruik te maken van onze dienst “onafhankelijk kritisch geweten” waar we een periodieke begeleidende rol aanbieden. Door onze kwalitatieve, kenniskundige en praktische audits, neemt de kans op slagen van een complexe ICT uitdaging naar onze bewezen praktijk daarbij drastisch toe.


Bent u benieuwd of wij ook voor u iets kunnen betekenen? Neem dan contact op met Erik Borgers.