/

Internetstemmen

Deze website geeft een historisch overzicht van de ontwikkeling van internetstemmen in Nederland bij gebruik voor officiële verkiezingen voor democratisch gekozen organen, zoals verkiezingen voor Waterschappen, het Europees Parlement en de Tweede Kamerverkiezingen.

Zodra er verkiezingen worden gehouden wordt de vraag gesteld waarom we in Nederland met het rode potlood stemmen; dat kan toch veel makkelijker met een stemcomputer of via het internet? Als het goed genoeg is voor allerlei overheidsdiensten en we massaal online en mobiel betalen, waarom dan niet stemmen? Het antwoord op deze simpele vragen blijkt in de praktijk verrassend complex.

Voor wie hier meer over wil weten is het rapport “Onderzoek internetstemmen voor kiezers in het buitenland” beschikbaar. VKA heeft dit rapport in januari 2014 gepubliceerd, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

VKA heeft sinds 2002 in verschillende projecten meegewerkt aan de ontwikkeling en beproeving van internetstemmen in Nederland. We hebben experimenten begeleid bij verkiezingen voor de leden van Europese Parlement in 2004 en voor de leden van de Tweede Kamer in 2006. Door de Vlaamse en Belgische Federale overheid is VKA aangewezen als een van de onafhankelijke partijen die een oordeel moet geven over de correctheid van ingezette stemcomputers, telsoftware en andere ICT middelen in het Belgische kiesproces.

Juist omdat er in al die jaren al zoveel is uitgezocht en is gepubliceerd willen we met deze website bijdragen aan het op één plek ontsluiten van deze informatie. In de tijdlijn links zijn de belangrijkste momenten in de geschiedenis van internetstemmen in Nederland chronologisch weergegeven.

 

History of internet voting in the Netherlands

This website provides a chronological overview of the development and use of internet voting for official elections in the Netherlands. Official elections are the elections for municipalities, Waterboards, Provincial States, the European Parliament and the members of the parliament.

As soon as elections are held the question is raised immediately: ‘why do we still vote with paper and (red) pencil; I could be so much easier with a voting computer of via the internet?’ If it is good enough for all kinds of governmental services and since we use the internet massively for our banking and payments, why can’t something as simple as voting be done over the internet? The answer to these simple questions turns out to be surprisingly complex in real life. In the video’s below we give an insight in the issues behind. Note: the video’s are in dutch with english subtitles.

If you care to read more, and if you master the dutch language, the report “Onderzoek internetstemmen voor kiezers in het buitenland” is available. VKA was commissioned by the dutch ministry of Internal Affairs and Kingdom relations to carry out an investigation into the use of internet voting in other countries and to do a thorough risk analysis on internet voting.

VKA is involved in the topic of internet voting since 2002. As advisors and project managers we worked on a multitude of projects related to the development, testing and live experiments with internet voting in the Netherlands. Including the elections for the members of the European Parliament in 2004 and the members for the House of Representatives in 2006.

VKA is appointed by the Flemish and Federal government of Belgium as one of the independent advisors to determine the appropriateness of IT components to be used in the Belgium voting system.

Since the topic of internet voting pops up with every election, we decided to contribute to the discussion by providing an overview of all relevant milestones in one place. The timeline to the left shows the most important moments in the history of internet voting in the Netherlands.

If you interested to learn more on this topic, please contact me.

Definities

Internetstemmen is een wijze van stemmen waarbij de kiezer op elektronische wijze zijn stemvoorkeur kenbaar maakt, op een locatie waar geen toezicht wordt gehouden, en waarbij hij de stem overdraagt aan het stembureau via het openbare internet.

‘op elektronische wijze’: Hierbij wordt bedoeld dat de kiezer zijn voorkeur elektronisch kenbaar maakt, meest waarschijnlijk met behulp van een computer (of smartphone, tablet, etc.). Dit in tegenstelling tot het kenbaar maken van de stem op papier. Nota bene het downloaden van een stembiljet (bijvoorbeeld in pdf formaat) en vervolgens via reguliere post of mail versturen wordt niet gezien als internetstemmen.

‘locatie waar geen toezicht wordt gehouden’: De kiezer stemt op een locatie waar geen toezicht wordt gehouden. Het toezicht (zoals door het stembureau in het stemlokaal) heeft onder meer ten doel om te waarborgen dat een kiezer in vrijheid (zelfstandig, zonder beïnvloeding of dwang) zijn stem kan uitbrengen.

‘overdraagt aan het stembureau’: Met overdracht aan ‘het stembureau’ wordt hier niet de letterlijke betekenis van het stembureau zoals bedoeld in de Nederlandse Kieswet, maar de overdracht van de stem aan een organisatie die de (veelal wettelijke) verantwoordelijkheid heeft voor de ontvangst van de stemmen en de stemopneming.

‘openbare internet’: De stem wordt verstuurd via het openbare internet. Experimenten waarbij private, afgeschermde, netwerken (zoals bijvoorbeeld een defensie netwerk) worden gebruikt worden niet beschouwd als internetstemmen.