IT strategie & Architectuur

Complexe vraagstukken vragen om leiderschap en visie.
Complexe vraagstukken vragen om leiderschap, visie, strategie en heldere ‘streefbeelden’. De expertisegroep IT Strategie en Architectuur kan daarbij helpen. Dat doen wij door (agile) IT Strategieën en informatiebeleid te formuleren, planningen te maken en architecturen te ontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Wat wil ik met de ‘cloud’? Hoe zet ik het internetkanaal in richting mijn klanten? Hoe los ik integratievraagstukken op? Welke applicaties zou ik kunnen rationaliseren?

Wij visualiseren en beschrijven streefbeelden. De implicaties van de keuzes die wij u voorleggen zetten wij helder voor u uiteen. Hierdoor bent u als bestuurder in staat om de juiste keuzes te maken en beslissingen te nemen.

Onafhankelijkheid brengt kwaliteit door ‘checks & balances’.
Analoog aan de architect in de bouwwereld positioneren wij onszelf als onafhankelijke ICT-architect. In deze rol acteren wij als spil tussen opdrachtgever en leverancier. De gezonde spanning die de driehoek opdrachtgever-architect-leverancier met zich mee brengt leidt in onze ogen tot het beste resultaat. In een brief aan de Tweede Kamer hebben wij recent (2014/2015) de commissie Elias het advies gegeven om deze rol van onafhankelijk architect bij complexe projecten met ICT ook bestuurlijk te borgen. In het advies aan de Tweede Kamer pleiten wij zelfs voor een opleiding en registratie van de onafhankelijk architect om diens kwaliteit te waarborgen.

Mensen doen er toe!
Maar we helpen u ook graag met de inrichting van informatiebeleidsprocessen en architectuurprocessen. Zo leren wij u hoe u voortaan zelf, met uw eigen mensen, IT Strategie en architectuur kunt uitvoeren al dan niet op een ‘agile’ werkwijze. Onze mens gerichte aanpak draagt bij aan begrip, acceptatie en geeft enthousiasme en creativiteit om de gewenste verandering daadwerkelijk succesvol te laten landen. Uw organisatie komt hierdoor op een hoger professioneel niveau te staan zodat u in de toekomst nóg efficiënter kunt werken aan de dingen die er voor u en uw mensen echt toe doen.

Onze diensten en producten zijn maatwerk
Geen enkele klant is dezelfde, geen enkele vraag of behoefte is dezelfde. Dit betekent dat de VKA adviseur of architect zich snel zal inleven in uw organisatie en een aanpak ontwikkelt die goed past bij uw organisatie. We leunen hierbij uiteraard op standaarden en best practices uit de markt maar passen deze aan als de situatie daar om vraagt.

In onderstaand overzicht geven we u een indruk van de verschillende diensten en producten die wij leveren. Heeft u meer specifieke vragen? Neem dan zeker contact met ons op. Wij verkennen dan graag de mogelijkheden met u.

Producten & diensten

(Enterprise) Architectuur geeft structuur en richting
VKA helpt uw organisatie in een verandering door vanuit de inhoud beschrijvingen, principes en modellen te maken samen met uw…
Lees meer
Business IT Strategie: IT die past bij uw visie en strategie!
Business IT strategie ondersteunt senior business en IT managers bij het expliciteren van hun (gezamenlijke) visie op de rol van…
Lees meer
5G: hype of nieuwe mobiele werkelijkheid?
Denkt u al na over 5G, bijvoorbeeld de uitrol van een eigen 5G netwerk of het gebruik van nieuwe toepassingen…
Lees meer
Een toekomst vaste ICT-werkplek vraagt om een visie en strategie!
Een werkplek moet ontworpen en ingericht zijn bij de werkzaamheden die uw organisatie uitvoert en past bij de werkwijze van…
Lees meer
Enterprise Mobility
i-Pads, tablets, smartphones, laptops; al dan niet zelf ingebracht door uw medewerker. De hipheid van het nieuwste device vertroebelt vaak…
Lees meer
Architectuur Maturity Scan
Veel organisaties hebben een architectuurfunctie ingericht. Niet altijd is deze functie even slagvaardig en effectief. Vaak wordt er dan naar…
Lees meer
Project Start Architectuur (PSA)
Voor veel projecten waarbij ICT een factor van belang is, is het relevant om een Project Start Architectuur te maken.…
Lees meer

Rapport Nationale Mobility Benchmark 2017
Eind 2016 heeft VKA voor de tweede keer de Nationale Mobility Benchmark uitgevoerd. De benchmark geeft inzicht in hoe Nederlandse…
Lees meer
Enterprise Mobility Strategie
Een jaar geleden werd voorspeld dat veel organisaties in 2014 aan de slag zouden gaan met het opstellen van Enterprise…
Lees meer
Technologische trends en architectuur
Technologische ontwikkelingen als Cloud Services, Het Nieuwe Werken en Enterprise Mobility bieden organisaties veel nieuwe kansen en mogelijkheden. Een vraag…
Lees meer
Enterprise Architectuur
Verschillende onderzoeken tonen de waarde aan van het gebruik van enterprise architectuur (EA) als stuurmiddel voor verandering. Door het gebruik van…
Lees meer