IT Finance

Met een toenemend belang van ICT voor uw organisatie neemt ook het belang van sturing op de kosten, baten en risico’s van IT toe. Daarnaast maken de kosten van IT tegenwoordig een groot deel uit van de kosten van uw organisatie. Belangrijke vragen zijn of deze kosten marktconform zijn en of u voldoende rendement haalt uit investeringen in IT. Bij keteninformatisering speelt bovendien dat de kosten en baten meestal niet bij dezelfde partijen neerslaan, wat besluitvorming en sturing extra uitdagend maakt.

VKA heeft een palet aan stuur- en beslisinstrumenten ontwikkeld, die u in staat stellen om onderbouwde beslissingen te nemen over IT. Dit zijn businesscases, benchmarks, doorbelastingsmodellen en IT due diligence. Voor meer informatie kunt u in de kolom links op deze instrumenten clicken.

Batenrealisatie

Wellicht nog complexer dan het zicht en grip krijgen op kosten is het sturen op de realisatie van de verwachte baten van een uitgevoerd project: ervoor zorgen dat de investeringen in IT gaan renderen. Juist na afloop van een project moet vaak nog sterk gestuurd worden op het daadwerkelijk incasseren van de baten, die ten tijde van het starten van het project – in de businesscase – verwacht werden. VKA begeleidt organisaties bij batenrealisatie of batenmanagement – al vanaf de eerste fase van grote (IT-) projecten – met hulpmiddelen zoals de VKA Batenkaart. Dit brengt alle noodzakelijke ingrediënten en voorwaarden voor batenrealisatie in kaart en stelt u in staat om te meten en te sturen op de realisatie van de beoogde baten.

VKA helpt u sturen!

VKA heeft veel ervaring op het scheidsvlak van Financiën en IT, binnen zowel overheid als bedrijfsleven. Daardoor zijn wij in staat om de onderbouwing voor grote IT-investeringen inzichtelijk te maken en de bestuurlijke besluitvorming te begeleiden. Maak vrijblijvend kennis met onze aanpak in een adviesgesprek met een van onze adviseurs IT Finance: Sander van Geest, Christian Verhagen, Wilfred van der Schaaf, Rick de Rooij en André Hendriks.

Lees ook onze publicatie over beter (be)sturen met businesscases (ook als online magazine) of bekijk onze IT Finance poster.

Wij komen de poster ook graag bij u langs brengen om u hier meer over te vertellen. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact met ons op!

Producten & diensten

Businesscases
Met een businesscase heeft u de bedrijfseconomische onderbouwing van de haalbaarheid en wenselijkheid van een (IT-) project in handen.
Lees meer
IT Benchmarking
Een benchmark vergelijkt de kosten en kwaliteit van IT-diensten in uw organisatie met andere organisaties.
Lees meer
Doorbelastingsmodellen
Wilt u de kosten van IT doorbelasten tussen organisaties, of tussen afdelingen binnen een organisatie?
Lees meer
IT due diligence
Een IT due diligence is een onderzoek dat meestal plaatsvindt bij overnames, uitbesteding of insourcing van een IT organisatie en/of…
Lees meer

Vier soorten businesscases: focus op financiën, strategie, risico’s of scenario’s
In onze visie bestaat er geen ultieme businesscase. Wat de ultieme businesscase is hangt af van het type project. In…
Lees meer
IT Finance poster
Op de nieuwe IT Finance poster brengt VKA een aantal instrumenten samen waarmee organisaties de kosten, baten en risico’s van…
Lees meer
VKA lanceert digitale editie van ‘beter besturen met Businesscases’
In 2009 is ons boekje verschenen ‘beter besturen met businesscases’, in 2015 hebben we een digitaal vervolg hierop gemaakt. Bekijk…
Lees meer