Informatievoorziening in Control

Uw informatievoorziening is de afgelopen decennia gegroeid. Gegroeid in functionaliteit. Van ondersteuning naar automatisering naar informatie gestuurd werken. Gegroeid in complexiteit. Van alleenstaande voorzieningen naar integratie tussen voorzieningen tot gegevensuitwisseling met ketenpartners en derde partijen. Gegroeid in gebruikers. Van de backoffice naar alle medewerkers naar klanten met rechtstreekse toegang tot de systemen. Gegroeid in afhankelijkheid. Van ondersteuning naar belangrijk voor de uitvoering tot business continuïteitsvraagstukken als de informatievoorziening voor dagen of zelfs uren onbeschikbaar zou zijn.

Deze toename van belang van de informatievoorziening leidt tot steeds meer vragen over de mate waarin de informatievoorziening effectief en efficiënt functioneert. Werkt deze naar behoren? Wordt de organisatie maximaal ondersteund? Worden wijzigingen snel en soepel doorgevoerd en wordt uitval geminimaliseerd? Tegen redelijke kosten? Hebben we een roadmap van de belangrijkste verwachte en/of benodigde wijzigen op de IV en houden we daarin rekeningen met de meerjarenbegroting? Is onze informatievoorziening eigenlijk veilig genoeg met de huidige cyber bedreigingen en voldoen we wel aan de privacyrichtlijnen? En kunnen we dat ook aantonen? Kortom: Zijn we in control?

Dit controlvraagstuk kent verschillende facetten. We kijken niet meer alleen naar de control binnen de afdeling, directie of business unit. Maar zijn we in control van onze leveranciers die (een deel van) de IV beheren? En zijn we in control in de keten, in de samenwerking met andere bedrijven of overheden? En welke stakeholders vragen ons deze control hoe aan te tonen?

VKA helpt u in kaart te brengen welke mate van in control gevraagd wordt, waar u staat en wat uw volgende stappen kunnen zijn. Wij kijken naar uw interne organisatie, de control over de leveranciers en wanneer relevant de control over de keten. We kunnen dit vanuit een verbeteropdracht met een focus op de verbetering van de control maar ook vanuit een onafhankelijke verantwoordingsvraag. Onze kracht zit in onze kennis van regelgeving, richtlijnen en best practises (generieke kaders) gecombineerd met een situationele bril: welke kaders en welke mate van control zijn in deze situatie relevant, nodig en proportioneel. We doen dit vanuit een brede expertise en kijken, afhankelijk van de opdracht altijd naar een mix van organisatie en governance, techniek en processen.

Met onze expertise en aanpak krijgt u een onderbouwd, realistisch, uitvoerbaar beeld en advies om ‘just enough’ in control te komen en te blijven of we kunnen assurance geven over het In Control statement van het management.

Producten & diensten

In control over de IV keten
Wie is verantwoordelijk voor de prestatie van de keten?
Lees meer
In control over de IV leveranciers
Hoe zorg ik dat in zeker weet dat in control kom en blijf over informatiediensten die ik heb uitbesteed of…
Lees meer
IV in control richting de stakeholders
Welke stakeholders verwachten inzage in welke controls?
Lees meer