Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Webinar: Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019

Hoe staat het met de volwassenheid van Nederlandse organisaties op het gebied van gegevensbescherming?  Welke lering kunnen wij trekken uit 1,5 jaar ervaring met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Heeft de AVG het gewenste effect bereikt? Zijn organisaties écht serieus bezig met het verbeteren van de privacy van hun klanten, cliënten en burgers? Op 31 oktober presenteert Marius van Rijswijk een webinar waarin hij de resultaten van de Nationale Compliance Benchmark 2019 deelt. 

VKA heeft een onderzoek uitgevoerd naar de volwassenheid van organisaties op het gebied van gegevensbescherming. In het onderzoek is aandacht besteed aan de ervaringen van organisaties met de AVG. Zien organisaties de AVG als een belemmering of is het een groot succes geworden? Ook is gekeken naar het ambitieniveau van organisaties. Hebben organisaties een heldere ambitie geformuleerd en zijn zij ook in staat deze te realiseren? En natuurlijk is gekeken naar de mate waarin organisaties inmiddels voldoen aan de AVG. Hebben zij gekozen voor een risico gebaseerde benadering of streven zij 100% compliant zijn na? Als sluitstuk van het onderzoek is gekeken naar de manier waarop er gekeken wordt naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Zijn organisaties voldoende voorbereid op een inspectie van de AP?

Het onderzoek, dat heeft geresulteerd in de Nationale Privacy Compliance Benchmark is uitgevoerd onder diverse sectoren, van industrie, onderwijs, overheid tot zakelijke dienstverlening. Daarnaast hebben personen in verschillende functies meegedaan aan het onderzoek, denk aan Functionarissen voor Gegevensbescherming, Chief Information Security Officers, beleidsmedewerkers en directeuren. Zo is een mooi gevarieerd en representatief beeld ontstaan van de huidige situatie op het gebied van gegevensbescherming binnen Nederland. Met recht dus de Nationale Privacy Compliance Benchmark.

De resultaten uit het onderzoek leveren een aantal interessante inzichten, ‘lessons learned’, op. Aan de hand van de vier hoofdthema’s; ‘ervaring’, ‘ambitie’, ‘compliance’ en ‘toezicht’ presenteren wij onze belangrijkste bevindingen, tijdens het webinar op 31 oktober.

Interesse in ons webinar?

Meld je aan via deze link, dan ontvang je de link naar het webinar.

Het onderzoek is uitgevoerd door Sander Vols, Melanie Nadorp en Jurgen Olree.

Sprekers

Marius van Rijswijk

Deel via:

Details:

donderdag 31 oktober 2019
16:30 - 17:30 uur
Online