Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Online workshop Data, Privacy & Ethiek

Datagestuurd of informatiegestuurd werken is ‘hot’. Veel organisaties zoeken naar manieren om met data hun bedrijfsvoering te optimaliseren, (politieke) besluitvorming te ondersteunen of innovatieve oplossing te vinden. Vaak bestaat deze data ook uit persoonsgegevens. Dan zal er dus ook rekening gehouden moeten worden met de privacy van betrokkenen (klanten/burgers/cliënten e.d.). Het analyseren en combineren van data levert soms ook ethische dilemma’s op. Hoe zorg je dan dat het morele kompas van je dataproject op koers blijft varen? Kortom, datagestuurd werken biedt heel veel kansen én ook een aantal uitdagingen. Hoe zorg je dat jouw dataproject ethische verantwoord, privacyvriendelijk en met de juiste data wordt uitgevoerd?

Op 30 juli en 10 september organiseert VKA een serie workshops met het thema ‘Data, Privacy & Ethiek’. Tijdens de workshop doe je mooie nieuwe inzichten op doordat je in een groep deelnemers met diverse functies en organisaties aan de slag gaat met de casus.

Onderwerp van de workshop op 30 juli: Smart City toepassingen

In de workshop van 30 juli brengen wij de kansen én uitdagingen van ‘Smart City toepassingen’ in beeld. Dit doen we aan de hand van een casus uit het veiligheidsdomein van een gemeente die o.a. wifi- en geluidssensoren wil inzetten.

Tijdens de online workshop kijk je, samen met vakgenoten, vanuit de drie perspectieven data, privacy en ethiek naar het vraagstuk. Aan de hand van de casus wordt inzichtelijk welke vragen zich hierbij kunnen voordoen, welke afwegingen hierbij een rol spelen en hoe je daar in de praktijk mee kunt omgaan. Aan de orde komen onder andere:

  • waarom het belangrijk is om deze drie thema’s in samenhang te zien;
  • op welke manier je ethische dilemma’s kunt herkennen en een ethisch onderbuikgevoel kunt objectiveren;
  • hoe je privacy vanaf het begin kunt integreren in je dataproject, zodat je niet achteraf voor verassingen komt te staan;
  • welke eisen je moet stellen aan de toegepaste data en algoritmen.

We laten zien hoe je vanaf het begin van een project structureel aandacht geeft aan de manier waarop de data gebruikt gaan worden. Ook maak je kennis met De Ethische Data Assistent van de Utrecht Data School, onze aanpak voor Algoritme Assurance en een praktische aanpak voor het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment.

Voor wie?

Ben je projectleider, datascientist, beleidsmaker of privacy officer, of ben je in een andere rol betrokken bij dataprojecten in jouw organisatie? Volg de online workshop en word je bewust van de alledaagse risico’s met betrekking tot de omgang met data, privacygevoelige gegevens en ethische dillema’s.

Er is geen voorkennis nodig om aan deze online workshop deel te nemen.

 

 

Sprekers

Marius van Rijswijk

Deel via:

30 juli- Online workshop data, privacy & ethiek

Details:

donderdag 30 juli 2020
15:30 - 17:00 uur

Vragen? Neem contact op met:

Marius van Rijswijk