Lees meer over: Internetstemmen


Rotterdam stemt via internet over woonvisie, of toch niet?

In Rotterdam wordt op 30 november  2016 een referendum gehouden over de zogenaamde Woonvisie van het gemeentebestuur. Op initiatief van het actiecomité Woonreferendum (een verzameling huurdersorganisaties) en gesteund door oppositiepartij SP worden voldoende handtekeningen ingezameld voor een referendum.

Een jaar eerder heeft de gemeenteraad een referendumregeling aangenomen waarin vastgesteld is dat bij voorkeur de volkspleging via internet wordt gehouden. De gemeente laat alvast een systeem bouwen door internetbureau Hoppinger uit Rotterdam.

Het voornemen om via internet te stemmen is opvallend, omdat het kabinet die keuze op dat moment nog niet heeft gemaakt. De media krijgt lucht van het voornemen, en op 4 juli plaatst de Volkskrant het artikel Digitaal stemmen bij Rotterdams referendum is ‘dom en onveilig’

Drie dagen later is op 7 juli 2016 de raadsvergadering. Hier zijn de beelden en raadstukken van deze vergadering terug te zien. Een dag voor het debat stuurt de burgemeester alvast een brief naar de Raad om aan te geven dat hij nog eens extra goed gaat kijken naar de veiligheid, gelet op de discussie in de media. Uiteindelijk wordt met meerderheid ingestemd met een motie van GroenLinks om geen stemming via internet te houden.

Noot: omdat het hier een gemeentelijk referendum betreft zijn de bepalingen van de Kieswet niet van toepassing.