Lees meer over: Internetstemmen


Kiezen op Afstand – EP 2004

Op 10 juni 2004 was het zover, de eerste keer dat bij een officiële verkiezing gestemd kon worden via het internet. Niet voor alle Nederlanders, maar voor de Nederlandse kiezers die op de dag van stemming (10 juni) in het buitenland woonden (of wegens werk elders verbleven)  niet in Nederland konden zijn.

De eerste stem via internet werd overigens al eerder uitgebracht, op 1 juni 2004. Om de kiezers ruim de gelegenheid te geven te kunnen stemmen, én om mogelijke technische problemen of een DDOS aanval te kunnen doorstaan, werd het ‘stembureau’ al op 1 juni 2004 geopend. Vanaf dat moment was het 24 uur per dag mogelijk om stemmen uit te brengen. Niet alleen via internet overigens, ook stemmen per telefoon was destijds toegestaan.

Speciaal voor dit experiment (zie ook Experimentenwet Kiezen op Afstand) was door BZK via een Europese aanbesteding (in 2002) een stemsysteem verworven. Destijds waren er niet veel leveranciers op de markt met kant-en-klare internetstemsystemen, vandaar dat veel software ontwikkelaars inschreven. Uiteindelijk kwam Logica als winnaar uit de bus.

Voor deze verkiezing en dit experiment was een speciaal stembiljet ontwikkeld. Hierop stonden bij elke kandidaat een achtcijferig nummer.