Lees meer over: Internetstemmen


Initiatiefwet II – Elektronische hulpmiddelen bij stemmen – Taverne

Op 14 maart 2016 stuurt kamerlid Joost Taverne een aangepaste versie van zijn wetsvoorstel opnieuw naar de Tweede Kamer. In de nieuwe versie is internetstemmen voor kiezers buiten Nederland echter komen te vervallen, maar gaat het alleen nog om ‘Elektronische voorzieningen in het stemlokaal’. Lees: stemcomputers in de variant van stemmenprinters en stemmentellers zoals deze door de commissies Korthals Altes en van Beek zijn bedacht. Zoals Taverne zelf schrijft “Het is de initiatiefnemer gebleken dat er op dit moment onvoldoende politiek draagvlak is voor [internetstemmen].” De Kiesraad wordt dit maal wel om een advies gevraagd, maar Taverne acht het ditmaal niet nodig het gewijzigde wetsvoorstel naar de Raad van State te sturen, omdat hij verwacht dat ze een positief advies uit zal brengen omdat hij aan alle kritiekpunten tegemoet is gekomen, en “wie ben ik dan om een ander Hoog College van Staat aan extra werk te helpen”.

Op 17 mei 2016 op 26 mei 2016 wordt het wederom aangepaste wetsvoorstel besproken in de Tweede Kamer. Minister Plasterk geeft namens het kabinet een advies aan de TK wat door kamerlid Van Raak wordt samengevat als “ik laat het aan de Kamer of we een auto kopen, maar er is geen auto, we hebben geen rijbewijs en we hebben ook geen geld”.

Op 7 juni 2016 wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht, waarbij het niet wordt aangenomen.