Webinar Verkenning en ambities learning analytics

SURF organiseert op 25 juni een webinar, waarin ze haar ambities op het gebied van learning analytics aankondigt.

Universiteiten en hogescholen bezitten een schat aan studiedata. Het analyseren van deze studiedata – learning analytics – biedt kansen voor instellingen om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. In opdracht van SURF heeft VKA een markt- en technologieverkenning uitgevoerd naar learning analytics oplossingen. Daarbij hebben wij gekeken naar de functionaliteit en het voldoen aan richtlijnen op het gebied van privacy, gegevensbescherming en ethiek.

Tijdens het webinar presenteren wij de resultaten van het onderzoek en SURF bespreekt haar ambities op het gebied van learning analytics. U kunt zich aanmelden voor het webinar via de website van SURF. Hier is tevens ons rapport te raadplegen.