VKA’s nieuwste expertisecentrum: het ‘Europe Office’

Voor advisering en ondersteuning bij de vertaling en implementatie van Europees beleid binnen Nederlandse (semi)overheidsorganisaties.

De digitale ambities van Nederlandse overheden hangen nauw samen met wat er in Europa gebeurt. Meer dan de helft van alle bestaande wetten en kaders in Nederland komen tot stand door besluiten die door de Europese Unie (EU) genomen worden. Tegelijkertijd vindt er een decentraliserende beweging in Nederland plaats, waardoor met name uitvoeringsorganisaties, provincies en gemeenten meer taken uitvoeren met beperkte middelen.

Meer taken betekent dat Nederlandse uitvoeringsorganisaties, gemeenten en provincies in de nabije toekomst nog meer verantwoordelijkheid in de uitvoering, implementatie en naleving van Europees beleid krijgen. Daarnaast hebben de diverse beleidsdepartementen de verantwoordelijkheid om Europees beleid te vertalen naar Nederlandse wetgeving en komende Europese wetten positief te beïnvloeden door het inbrengen van onze publieke waarden, netwerken en expertise.

Dit alles overziende is het belangrijk om de vierde bestuurslaag ‘Europa’ te onderkennen als onderdeel van het bestuurlijke en ambtelijke geheel in Nederland, maar het is geen gemakkelijke taak om ‘Europa’ te volgen naast de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en de daarbij behorende uitdagingen. Juist om deze reden introduceren Verdonck, Klooster & Associates (VKA) en INSPIR8ION samen het ‘Europe Office’. Een centrale plek waar overheden terecht kunnen om de impact van ‘Europa’ voor hun organisatie of samenwerkingsverband te bepalen, maar ook interbestuurlijk kunnen samenwerken. Of het nu gaat om het beter begrijpen van een Europese wet of het opzetten van een concept om mee te kunnen dingen naar bijvoorbeeld Horizon Europe, LIFE en Interreg subsidies. Bij dit expertisecentrum kun je terecht met een breed scala aan vragen en verzoeken of voor specifieke inzichten.

Het doel van ons ‘Europe Office’ is de kennis en expertise over en ervaring met de Europese Unie en Europese Commissie te vergroten, het bewustzijn te bevorderen en de samenwerking tussen Nederlandse overheden met andere lidstaten en Europese steden te faciliteren.

Europe Office in uitvoering
Het beeld van ‘Europa’ en haar wet- en regelgeving is diffuus. Wat komt er op ons af? Hoe zijn wij compliant met Europese wet- en regelgeving en wat is de impact van deze kaders op Nederlandse burgers en bedrijven. Wij helpen je de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Wat is de impact van de Digital Decade en Green Deal voor mijn organisatie?
  2. Welke Europese wet- en regelgeving komt hier uit voort die relevant is voor mijn organisatie en hoe implementeer ik deze?
  3. Hoe verkrijg ik inzicht in bestaande en komende ontwikkelingen vanuit Europa?
  4. Welke uitdagingen en kansen brengen deze Europese ontwikkelingen met zich mee voor mijn organisatie op het gebied van de uitvoering, samenwerking en subsidies?

Hiervoor bieden wij de volgende producten en diensten aan:

  1. Impactanalyse van de Digital Decade en Green Deal voor jouw organisatie op het gebied van o.a. de volgende kaders, ambities en thema’s: Data Governance Act, Data Act, AI Act, Cyber Security Act, eIDAS en eIDAS 2.0 (European Digital Identity / Wallet), Digital Skills, Ethiek, Circulariteit en Duurzaamheid.
  2. Het opstellen van roadmaps per organisatie of organisatieonderdeel ter voorbereiding op en de implementatie van deze Europese ontwikkelingen.
  3. Het opleiden van overheidspersoneel via de leergang ‘Europe Office’ met als doel het informeren, adviseren en overbrengen van Europees ontwikkelingen en het bieden van een concreet handelingsperspectief.
  4. Het verbinden van Nederlandse professionals met Europese professionals door het organiseren van studiereizen en evenementen.
  5. Het ontwikkelen van concepten en creëren van coalities voor Horizon Europe en andere subsidiemogelijkheden binnen Europa in lijn met de Digitale Agenda’s van (semi)overheden in Nederland.

Over Verdonck, Klooster & Associates en INSPIR8ION
VKA en INSPIR8ION hebben veel kennis en ervaring op het gebied van digitalisering en overheid, zowel in Nederland als Europa. Daardoor zijn we in staat de verbinding te leggen tussen inhoud, organisaties, netwerken en mensen. Zodoende kunnen wij tijdig nieuwe Europese trends signaleren en helpen we de impact te bepalen van ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld data governance, kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en security. Maar we brengen Nederland ook naar Europa. Letterlijk, met inspiratiereizen om uit eerste hand te horen wat er speelt en wat dit gaat betekenen voor de Nederlandse overheid, maar ook door te faciliteren bij onderzoeks- en subsidietrajecten en het beïnvloeden van Europese agenda’s en wet- en regelgeving voortkomend uit de Digital Decade, Green Deal en Nieuwe Europese Innovatieagenda. We gaan hierover graag met jou in gesprek.

Meer informatie?

Open hier een uitgebreider verslag: Europe Office – VKA en INSPIR8ION
Of neem contact op met Christian Verhagen:
christian.verhagen@vka.nl
+31 6 13376049