VKA onderzoekt effecten Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op 20 januari bood de Evaluatiecommissie Wiv 2017 haar onderzoeksrapport aan ministers Kajsa Ollongren (BZK) en Ank Bijleveld (Defensie). VKA deed op verzoek van de evaluatiecommissie onderzoek naar de effecten van de wet op het Nederlandse vestigingsklimaat. De Evaluatiecommissie spreekt in het rapport haar waardering uit voor de gedegen analyse die VKA, heeft verricht en het rapport vol interessante inzichten dat daarvan het resultaat is.

Dagblad Trouw publiceerde een artikel over het onderzoek, het volledige rapport is hier te lezen.