VKA gaf leiding aan debat over Privacy

Op 21 mei 2015 organiseerde het CIP ‘The Battle’.

Een gezamenlijke  bijeenkomst van de CIP Domeingroepen Privacy resp. Identiteitsfraude, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het programma eID.
Op deze dag zijn privacybeschermers en crime- en fraudebestrijders in de publieke sector met elkaar in debat gegaan om de uitgangspunten van het ontwerp van het eID-stelsel aan te scherpen.

De crime fighters maken zich zorgen over de verregaande inperkingen van hun opsporings­mogelijk­heden in de digitale wereld. De voorvechters van privacy maken zich zorgen over de uitbreiding van het risico op schending van de privacy van de burger. De argumenten voor beide zaken zijn scherp gemaakt in diverse debatvormen onder leiding van Frank van Vonderen van Verdonck, Klooster & Associates.