VKA gaat toezicht houden op ISO 22301 certificeringsactiviteiten

VKA is sinds 2005 in de persoon van Frank van Vonderen actief als materiespecialist bij de Raad voor Accreditatie. Het werk van de Raad is erop gericht het vertrouwen van een afnemer in de kwaliteit van een certificaat te ondersteunen. Dat gebeurt via onafhankelijk en deskundig toezicht op certificerende instellingen. De Raad houdt toezicht op de volgende aspecten:

  • deskundigheid
  • onafhankelijkheid
  • onpartijdigheid
  • continuïteit.

Binnenkort wordt in Nederland de eerste aanvraag voor ISO 22301 accreditatie gedaan door een certificerende instelling. Deze aanvraag zal door VKA worden beoordeeld. Deze beoordeling zal bestaan uit een bijwoning van een ISO 22301 audit en een beoordeling van de werkprocedures van de certificerende instelling (onderwerpen zijn bijvoorbeeld de kennis van de auditor, de actuele kennis van de ISO 22301 standaard).

VKA werkt al langer voor de Raad als materiespecialist voor standaarden ISO 27001, ISO 20000, ETSI 101 456 en Common Criteria.