VKA gaat de waterschappen helpen bij de doorontwikkeling op het gebied van informatieveiligheid en privacy

De waterschappen maken grote stappen in de digitalisering van hun dienstverlening. Dit stelt steeds hogere eisen aan informatieveiligheid en privacy. De waterschappen willen daarom verder groeien in volwassenheid op dit gebied en zien dit als een gezamenlijke opgave.

VKA is in een Europese aanbesteding geselecteerd om met onafhankelijke periodieke audits te ondersteunen bij de verdere groei en ontwikkeling van de waterschappen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. VKA zal in de komende 4 jaar gecombineerde BIO- en AVG-audits uitvoeren. VKA toetst op de normering van BIO, de AVG en de IEC 62443 en helpt met praktisch toepasbare aanbevelingen om verder te groeien in volwassenheid.

Belangrijke criteria voor de selectie van VKA waren: goede kennis van de waterschappen, ruime ervaring met combinatieaudits (BIO, AVG, IEC62443) en met toetsing van volwassenheid gebaseerd op breed toegepaste volwassenheidsmodellen.

We zijn trots dat we met onze kennis en ervaring kunnen bijdragen aan het vergroten van de digitale weerbaarheid van de waterschappen en zien uit naar een prettige en succesvolle samenwerking!