VKA en OVAL ontwikkelen AVG-menukaart

Privacy-ondersteuning op maat, beschikbaar voor alle bij OVAL aangesloten organisaties en geleverd door privacy experts die thuis zijn in de wereld van verzuimbegeleiding en re-integratie. Met dit doel voor ogen heeft Verdonck, Klooster & Associates (VKA) in samenwerking met OVAL een specifiek dienstenpakket ontwikkeld voor organisaties die zich richten op de begeleiding van werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

OVAL is de brancheorganisatie voor arbodiensten, jobcoachorganisatie, loopbaan- en re-integratiebedrijven. “Onze leden werken allemaal met mensen, waarbij per definitie ook privacygevoelige gegevens verwerkt worden. Je wil niet dat deze in verkeerde handen vallen, of je nu een grote of een wat kleinere organisatie bent. Juist voor deze laatste groep is het  echter vaak moeilijk om hier voldoende eigen expertise op in te zetten. Door nu de samenwerking aan te gaan met VKA, zorgen we ervoor dat onze leden altijd op een laagdrempelige manier een beroep op specialistische kennis en ondersteuning kunnen doen”, aldus Petra van de Goorbergh, directeur bij OVAL.

De samenwerking tussen VKA en OVAL is uitgewerkt in een “AVG-menukaart”. Eén van de aangeboden diensten betreft het extern invullen  van de rol van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), een soms wettelijk verplichte rol van adviseur en intern toezichthouder. Dorus-Jan ten Boom, privacy expert bij VKA, is bijzonder enthousiast over het branchebreed delen van een FG: “Door gebruik te maken van een FG die ook voor soortgelijke organisaties werkt, kan alle branchespecifieke kennis en ervaring op meerdere plekken worden ingezet. Ook kun je op deze manier veel documentatie en awareness materiaal hergebruiken, waardoor je als FG in relatief weinig tijd veel toegevoegde waarde kunt bieden.”

Een externe FG kan worden ingehuurd voor alleen de wettelijk verplichte taken, maar ook voor een breder pakket. Andere diensten op de menukaart zijn een AVG-maturity scan of het bieden van ondersteuning bij incidenten of specifieke privacy-vragen.

Meer informatie over de AVG-menukaart voor OVAL-leden is te vinden op de website van OVAL. Wilt u meer weten over de inhoud van de dienstverlening of de mogelijkheden voor uw organisatie, neem dan contact op met Dorus-Jan ten Boom via 079-3681000 of dorusjan.tenboom@vka.nl.