VKA dagvoorzitter van het Cloudcongres op 3 juni in Kyocera Stadion Den Haag

Op 3 juni organiseerde Heliview haar jaarlijkse Cloudcongres, dat zich dit jaar specifiek richtte op de beweging naar en het managen van de cloud. Heliview heeft Marc Gill’ard gevraagd als dagvoorzitter voor dit congres. Hij heeft dit gedaan vanuit zijn ervaring met het adviseren van bedrijven over een verantwoorde beweging naar de cloud. Onlangs heeft hij PostNL geadviseerd bij het realiseren van hun cloud-only strategie, door het opstellen van cloudbeleid, governancemodel en een aanpak voor zorgvuldige inkoop van clouddiensten.

Heliview heeft Marc gevraagd om zijn visie op de cloud:
In mijn adviespraktijk merk ik dat veel organisaties de cloud nog als één van de opties zien. Mijn visie is dat we dat keuzestadium al voorbij zijn. Iedere organisatie krijgt er mee te maken, ook al zal het voor de ene organisatie omvangrijker zijn dan voor de ander. De cloud biedt potentie voor kostenbesparing en tegelijkertijd innovatie. Als je wacht totdat de concurrentie deze voordelen al benut of klanten er om vragen, ben je als organisatie eigenlijk al te laat. Ik adviseer organisaties daarom nu ervaring op te doen met clouddiensten, ook als zij op dit moment nog geen grootschalige overstap naar de cloud overwegen. Ervaring opdoen met het selecteren van passende cloudproviders, met het integreren van clouddiensten, met het regisseren van cloudproviders, met het beveiligen van clouddiensten en met het borgen van compliance. Deze ervaring is cruciaal om in een later stadium bedrijfskritieke applicaties verantwoord naar de cloud te migreren. Ook helpt deze ervaring de voor- én nadelen van de cloud echt op waarde te schatten voor je organisatie. Dit is nog relevanter dan bij traditionele outsourcingmodellen, omdat de markt voor clouddiensten nog lang niet volwassen is. Aanbieders van clouddiensten komen en gaan, er is een grote diversiteit in dienstniveaus en een uitdagende integratie en assurance problematiek. Juist daarom bundelen we binnen VKA onze cloudsourcing ervaring, zodat we daarmee organisaties ook in deze complexe markt kunnen helpen om integraal de juiste keuzes te maken.

Meer informatie over het congres kan via: http://cloud.heliview.nl/