Vernieuwing besturing complexe projecten met ICT

Veel organisaties of ketens maken af en toe een worsteling mee bij de uitvoering van complexe projecten met ICT. Vaak zijn leveranciers betrokken bij de implementatie, en zijn er eigen architecten aan de slag op het project. Echter hoe zorg je als bestuurder of CIO nu dat de boel in het gareel blijft? Hoe ga je om met alle belangen die er soms zijn?

VKA is sinds het verschijnen van het rapport Elias maatschappelijk actief op dit thema door zich belangeloos in te zetten voor de vernieuwing van (en aansturing van) ICT-projecten. VKA heeft hiertoe een nieuwe visie ontwikkeld die leidt tot een structurele verbetering in de realisatie van complexe projecten met ICT. In deze visie staat de invoering van een ’Onafhankelijk Informatievoorzieningsarchitect’ centraal naar analogie van de bouwarchitect.

Over ons initiatief is inmiddels al met veel mensen gesproken: uit de universitaire wereld, het bedrijfsleven en de overheid. De reacties zijn positief en we ontvangen allerlei suggesties en adviezen. Momenteel zijn we bezig om voor de uitvoering een breed samenwerkingsverband op te zetten.

Op 17 januari organiseert VKA een ronde tafel sessie voor bestuurders, CIO’s en ‘vakbroeders’ over dit thema. In deze sessie discussiëren we over de invoering van een ‘Onafhankelijk en deskundig architect’. Doel van deze sessie is te komen tot een gemeenschappelijk gedragen en aangescherpte visie.

Wilt u meer weten over deze sessie of over het onderwerp? Neemt u dan contact op met Wilbert Enserink.

 

In de blogs ‘Professionalisering IT: kwaliteit van binnenuit’ en ‘Drieluik: ICT projecten laat je slagen door kwaliteit van binnenuit!’ leest u ook meer informatie over dit onderwerp.