Verdonck, Klooster & Associates sluit strategische samenwerking met Management in Motion

“Strategische samenwerking versterkt realisatiekracht in complexe verandertrajecten”

Verdonck, Klooster & Associates (VKA) versterkt haar realisatiekracht in complexe opdrachten door strategische samenwerking met het onafhankelijke interim- en programmamanagementbureau Management in Motion (MiM). VKA groeit hierdoor met een netwerk van bijna 200 zelfstandige interim- en programmamanagers, die op dit moment aan MiM verbonden zijn. Met deze uitbreiding kan VKA haar opdrachtgevers nog beter ondersteunen om te zorgen dat ICT doet waar het voor is bedoeld: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen. ICT dient immers de mens!

De Zoetermeerse bureaus VKA en MiM hebben de ambitie om vanuit deze strategische samenwerking te komen tot een geleidelijke en volledige overname van de activiteiten van MiM door VKA in 2017.  De beide directeuren van MiM, Herman Waijers en Ries Bode, zullen de komende jaren bijdragen aan het succes van deze strategische samenwerking en zijn daartoe als Associate aan VKA verbonden.

Hierdoor kan VKA opdrachtgevers nog beter helpen om resultaten met impact te realiseren.

Marc Gill’ard, directeur van VKA: “We zien een ontwikkeling dat transities die gericht zijn op blijvende verbetering bij de meeste organisaties steeds complexer worden. Deze transities vragen om een multidisciplinaire aanpak. De samenwerking met MiM stelt VKA in staat om in opdrachten samen te werken met de bijna 200 ervaren interim- en programmamanagers van MiM. Hierdoor kan VKA opdrachtgevers nog beter helpen om resultaten met impact te realiseren. Wij kunnen meer projecten realiseren, sneller schakelen en een grotere verantwoordelijkheid nemen in complexe opdrachten.”

Herman Waijers, directeur van Management in Motion: “Ook wij zien dat transities steeds complexer worden en een multidisciplinaire aanpak vragen. De samenwerking met VKA stelt onze interim- en programmamanagers in staat om hun vraagstukken samen met de gekwalificeerde inhoudelijke professionals van VKA op te pakken. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers beter helpen de gevraagde resultaten te realiseren. Daarnaast krijgen wij door de samenwerking met VKA een groter bereik, waardoor onze interim- en programmamanagers hun expertise bij een grotere klantgroep kunnen inzetten.”

Wij kijken ernaar uit om de komende jaren samen met VKA te werken aan mooie projecten voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers.

Ries Bode, directeur van Management in Motion: ”Deze samenwerking biedt nieuwe mogelijkheden voor MiM. Wij krijgen hiermee toegang tot de mantelovereenkomsten die VKA heeft met ongeveer 100 organisaties in het publieke domein. Wij kijken ernaar uit om de komende jaren samen met VKA te werken aan mooie projecten voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers.”


Over VKA

Verdonck, Klooster & Associates is een onafhankelijk adviesbureau met ruime ervaring op het snijvlak van strategie, procesinrichting en ICT. Wij onderscheiden ons door inhoudelijke kennis en oog voor resultaat te combineren met uitgelezen kennis van de klant en gevoel voor de menselijke factor. Door het bundelen van kennis wordt een inspirerende omgeving gecreëerd, waarbinnen collega’s elkaar stimuleren en aanvullen. In combinatie leidt dit tot succesvolle oplossingen voor de vraagstukken van onze opdrachtgevers.

Over MiM

Vanuit onze passie voor blijvende verbeteringen bieden wij interim- en programmamanagement diensten. Ons missiestatement is “Realising Sustainable Excellence”. Management in Motion beschikt over een netwerk van bijna 200 (senior) interim- en programmamanagers, allen met meer dan 15 jaar werkervaring. Dit netwerk is zorgvuldig geselecteerd op basis van kennis, ervaring, passie en persoonlijkheidseigenschappen. Onze mensen staan voor integriteit, professionaliteit, respect en plezier. Ondersteund door onze organisatie zetten ze zaken in beweging, brengen zij strategieën tot uitvoering en zorgen zij voor blijvende verbeteringen op het gebied van Operations Management en ICT Management.