Nieuwe adviesdiensten: continuïteit en innovatie tijdens de coronacrisis 

We bevinden ons nu ruim een maand in ‘intelligente  lockdown’. Het is inmiddels duidelijk dat het coronavirus de komende tijd nog impact heeft op de manier waarop wij in Nederland werken en leven met elkaar. Het stelt organisaties voor grote uitdagingen. Wij krijgen veel nieuwe vragen van onze opdrachtgevers door deze situatie.   

Vrijwel alle adviesopdrachten bij VKA lopen door, maar wel op een andere manier. We maken volop gebruik van de mogelijkheden die digitale tools bieden en we helpen inmiddels ook andere organisaties hierbij. Vanuit onze bestaande expertise en de nieuwe ervaring die we hebben opgedaan gedurende de coronacrisis is een vijftal adviesdiensten ontstaan. 

Bekijk hier de speciale pagina over onze coronadiensten.

Het Corona Dashboard  

Het dashboard toont  real-time, alle essentiële data van uw organisatie zodat u grip kunt krijgen (en houden) op de belangrijke processen binnen uw organisatie.  Het dashboard helpt ondertussen al een aantal van onze opdrachtgevers om de grip te houden op de impact van de crisis op hun organisatie.  

De snelle shift naar de nieuwe werkplek 

VKA helpt bij het online gaan van jouw organisatie, op een snelle maar bestendige manier. De afgelopen weken hebben we verschillende organisaties (gemeenten, adviesbureaus en aannemers) geholpen met een snelle shift naar een Microsoft 365 omgeving, aanpassing van de benodigde servers en domeinen. Zo kan online werken het nieuwe normaal zijn; onpremise,hybridcloudof volledig in decloud. 

De ICT Thuiswerkmonitor 

VKA heeft samen met partner  Yorizon  de ICT Thuiswerk Monitor ontwikkeld. Door middel van deze dienst kunt u achterhalen hoe het thuiswerken uw werknemers vergaat. De tool stelt u in staat om op een laagdrempelige manier te onderzoeken hoe de eindgebruikers de ICT-aspecten van het thuiswerken ervaren.    

Eerste Hulp Bij Interactief Thuiswerken (EHB-IT) 

Effectief samenwerken is op dit moment misschien wel belangrijker dan ooit. Onze adviseurs kunnen de effectiviteit verhogen door interactie te creëren. Denk hierbij aan sprintreviews,  kick-offs van nieuwe projecten, brainstormsessies of online workshops. Normaal gesproken worden dit soort activiteiten vaak in een fysieke ruimte georganiseerd, maar het kan ook online! Het vraagt om een nieuwe aanpak en daar kunnen wij bij helpen. We helpen al diverse opdrachtgevers bij het uitdenken, voorbereiden, moderaten en evalueren van nieuwe vormen van interactief samenwerken. 

Business Continuity Management / Corona (BCM/C) 

Hoe kunnen organisaties continuïteit van hun dienstverlening waarborgen met de huidige contactbeperkingen?  En hoe zorgen zij voor een beheerste terugkeer via de ‘anderhalvemetersamenleving’ naar het nieuwe normaal?  Deanderhalvemetersamenleving zorgt  voor een aantal unieke uitdagingen, vergeleken met de reguliere’ terugkeerplannen uit de crises die we regelmatiger zien. Denk bijvoorbeeld aanlogistiek in gebouwen, het  herdefiniëren  van je dienstverlening en het aanpassen van HRM-protocollen.  VKA helpt op dit moment organisaties met het opstellen van ‘BCM/C terugkeerplannen’ en adviseert over organisatie-specifieke uitdagingen die daarbij spelen. 

Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning op een van deze thema’s? Of heeft u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op.  

Lees hier meer over de diensten