NIBE-SVV en VKA starten samenwerking

Compliance en risicomanagement nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de financiële dienstverlening. De gevolgen van reputatieschade, cyberaanvallen, fraude en andere compliancerisico’s zijn immers immens en kunnen directe gevolgen hebben voor de financiële huishouding van ondernemingen. Om financieel dienstverleners hier nog beter op voor te bereiden is NIBE-SVV een samenwerking gestart met Verdonck, Klooster & Associates (VKA), gespecialiseerd in onder meer risicobeheersing en compliance. De samenwerking start met drie trainingen: Data governance en gegevenskwaliteit (17 juni 2014), IT risk management voor non-IT’ers (12 juni) en Hoe bestuur ik een compliance programma? (1 juli 2014). Meer informatie over de trainingen is te vinden op de site van NIBE-SVV.

Data governance en gegevenskwaliteit

Deze training geeft deelnemers meer inzicht in de eisen die de wetgeving aan informatievoorziening stelt en leert hen deze vertalen naar oplossingen.

IT risk management voor non-IT’ers

Deze training leert deelnemers de basisprincipes van IT risk management waardoor zij beter kunnen communiceren met IT risk managers en kunnen sturen op de kwaliteit van IT risk management.

Hoe bestuur ik een compliance programma?

Deze training leert deelnemers compliance effectief in de organisatie in te richten om zo het gewenste gedrag duurzaam te borgen in de werkprocessen.

NIBE-SVV