Ministerie van BZK kiest VKA voor ICT Inhuur

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft VKA in combinatie met CIMSOLUTIONS en Brunel als mantelpartij geselecteerd voor ICT Inhuur. De Europese aanbesteding heeft een omvang van € 90 – € 120 miljoen over de looptijd van maximaal vier jaar.

Het Ministerie (Kerndepartement) heeft, samen met onder meer Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Doc-Direkt, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), de Huurcommissie en FMHaaglanden met in totaal zeven inschrijvers raamovereenkomsten afgesloten voor de inhuur van gekwalificeerde tijdelijke ICT-specialisten. De raamovereenkomsten gaan op 1 mei 2020 in.

Bij de vorige aanbesteding van het ministerie was VKA ook één van de raamcontractanten. VKA is erg blij om opnieuw als preferred supplier de deelnemers te mogen ondersteunen met hoogwaardige ICT-kennis. We zien uit naar een prettig en succesvol vervolg van de samenwerking!