Ministerie van Buitenlandse Zaken kiest voor VKA

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Min BZ) heeft het consortium met VKA, CIMSOLUTIONS en Brunel als mantelpartij geselecteerd voor de inhuur van ICT-professionals. De Europese aanbesteding heeft een geraamde omvang van ca. € 68 miljoen over de looptijd van maximaal vier jaar. In totaal zijn 6 partijen geselecteerd. De raamovereenkomst gaat in op 1 oktober 2021.

Als wereldwijd opererende organisatie is BZ sterk afhankelijk van goede informatievoorziening, communicatie en bijbehorende I(CT)-dienstverlening. In de ontwikkeling naar een moderne Nederlandse diplomatie is betrouwbare, transparante en duurzaam toegankelijke digitale informatievoorziening en -beheer onmisbaar. Actuele thema’s op dat gebied zijn onder andere: digitale innovatie, e-dienstverlening, informatiegestuurd werken, clouddiensten en open data. We zien ernaar uit om met hoogwaardige ICT-kennis bij te dragen aan deze thema’s!