KVK kiest VKA voor Auditdienstverlening

De Kamer van Koophandel (KVK) biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Haar wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers. Als ambitieuze publieke dienstverlener streeft KVK naar de beste service voor heel ondernemend Nederland.

KVK heeft Verdonck, Klooster & Associates (VKA) via een Europese aanbesteding als preferred supplier geselecteerd voor het uitvoeren van Auditdienstverlening. VKA zal KVK de komende jaren ondersteunen bij alle onderdelen van de KVK-organisatie waar operational- en IT-auditing plaatsvindt alsmede risicomanagementactiviteiten, waaronder risico-assessments, risiconanalyses, reviews, second opinions en nulmetingen.

Recent koos KVK ook voor sourcingadviesdiensten voor VKA. Dankzij deze raamovereenkomsten is VKA nu preferred supplier voor ICT-expertise voor meer dan 125 organisaties. We zijn trots dat zij voor VKA kiezen. Samen zorgen we ervoor dat ICT doet waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen. Zodat ICT de mens dient!