Wat is de IT-verantwoordelijkheid van de directie?

Deze vraag heeft Automatisering Gids aan VKA en een drietal andere adviesbureau’s gesteld. Onze collega Marc Gill’ard is van mening dat IT te belangrijk is om alleen aan IT over te laten. Zijn visie is dat je niet kunt besturen wat je niet begrijpt. Bestuurders moeten er dus voor zorgen dat de complexe IT vraagstukken voor hen begrijpelijk worden, zodat zij deze kunnen besturen. Hier zitten twee kanten aan. Enerzijds is een professionele IT-organisatie belangrijk die relevante IT vraagstukken tijdig agendeert en begrijpelijk ter besluitvorming voorlegt. Anderzijds is voldoende IT kennis bij bestuurders essentieel.

Een directie zonder bestuurder met een IT achtergrond is eigenlijk niet meer van deze tijd. Als essentiële kennis en ervaring ziet hij o.a. relevante IT-ontwikkelingen (cloud, mobile, data analyse, Internet of Things, …), enterprise architectuur, (cyber-)security, privacy, (out-)sourcing, IT-kosten en IT-projectmanagement.

Lees hier het artikel in de Automatiserings Gids.