Informatiebeveiliging en audit

Op 3 juli verzorgde Frank van Vonderen voor de derde keer op rij de module ‘Informatiebeveiliging en audit’ tijdens de IIR Cursus Privacy Officer 2.

De opleiding privacy officer 2.0 helpt (aspirant) privacy officers om voorbereid te raken op de diverse uitdagingen (juridisch en niet-juridisch) die een moderne privacy officer tegenkomt.

De bijdrage van Frank kende de volgende agenda:

Informatiebeveiliging, audits en assessment

  • Wat zijn op hoofdlijnen voor u als Privacy Officer de belangrijke beveiligingsnormen vanuit ISO27001, ISO27002 en (optioneel) de NEN7510 en vanuit best practices (ITIL)?
  • Wat moet u weten over de richtsnoeren “beveiliging van persoonsgegevens” van het CBP (1 maart 2013) en hoe borgt u dit?
  • Wat zijn specifieke aandachtspunten voor informatiebeveiliging ‘In the Cloud’, en op ‘Mobile devices’?
  • Hoe definieert u beveiligingsmaatregelen om incidenten te voorkomen (o.a. gebruik SLA)?
  • Welke compliance instrumenten m.b.t. privacy zijn er en hoe werken deze?
  • Wat kunt u doen om aan te tonen dat u privacy-(audit) proof bent?

De opleiding Privacy Officer 2.0 wordt regelmatig gegeven. U kunt zich inschrijven voor deze cursus bij IIR, via http://www.iir.nl/legal/event/privacy-officer-20/