In 3 weken voorbereid op de AVG

Op 19 juni vond de afsluitende bijeenkomst van de campagne ‘In 3 weken voorbereid op de nieuwe privacywetgeving’ plaats. Ruim 50 deelnemers hebben zich, met onze hulp, de afgelopen 3 weken voorbereid op de Algemene Verordening Gegegensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe Europese privacywetgeving waaraan organisaties op 25 mei 2018 moeten voldoen.

Deelnemers hebben onze AVG Campagne ervaren als ‘Helder’, ‘Duidelijk’ en ‘Praktisch’. Zie hieronder de resultaten.

Eind mei startte VKA de AVG campagne met de AVG Quick Scan. Elke deelnemer kreeg 12 vragen over de toepassing van de AVG binnen hun eigen organisatie. Op basis daarvan kregen de deelnemers een beeld van de mate waarin zij voorbereid zijn op de belangrijkste thema’s uit de AVG. Daaruit bleek dat slechts 6% beschikte over een register van werkingsactiviteiten. Slechts 3% voerde Privacy Impact Assessments uit en nog geen 25% had procedures ingericht voor de rechten van betrokkenen. Conclusie was dan ook dat het merendeel van de organisaties nog niet voldoende voorbereid was.

“Hoewel de boetes op het niet voldoen aan de wet behoorlijk hoog zijn, moet dit niet dé incentive zijn om aan de wetgeving te voldoen. Als organisatie heb je immers ook een morele plicht om zorgvuldig met (bijzondere) persoonsgegevens om te gaan.” Aldus Marius van Rijswijk. “Voldoen aan de AVG is nodig om de gewenste verantwoording af te kunnen leggen richting verschillende stakeholders, waaronder de klanten. De klant centraal stellen betekent immers ook helderheid scheppen over de mate waarin zijn/haar gegevens worden verwerkt en beschermd. Juist door vanuit het klantperspectief met privacy aan de slag te gaan, onderscheidt je je als organisatie, wat een positief effect zal hebben op de reputatie.”

Tijd om nu aan de slag te gaan dus! Maar: waar begint u?

Wij helpen u om goed van start te gaan. Door middel van ons programma van 3 weken krijgt u inzicht in de acties die nodig zijn voor úw organisatie om op 25 mei 2018 te voldoen aan de eisen uit de nieuwe privacywetgeving. In september start de nieuwe ronde, geef je nu alvast op via onze website. Deelname aan dit programma is kosteloos. Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met Marius van Rijswijk.