Gemeente Rotterdam kiest VKA-consortia voor Datagedreven Werken

Gemeente Rotterdam heeft via een Europese aanbesteding een raamovereenkomst voor ondersteuning en advies op het gebied van Datagedreven Werken gegund aan Verdonck, Klooster & Associates (VKA) in combinatie met House of Performance, Scamander en Landscape. VKA is als nummer 1 geëindigd op drie percelen: 1) Datagedreven werken (combinatie VKA & House of Performance), 2) Business Intelligence, Business Analytics en Advanced Analytics (combinatie VKA & Scamander & Landscape) en 3) Datamanagement (combinatie VKA & Scamander). In totaal zijn voor deze drie percelen acht mantelpartijen geselecteerd. De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal 4 jaar.

De overeenkomst heeft betrekking op een breed scala aan inzet- en adviesopdrachten, gericht op de transformatie van de gemeente naar een datagedreven organisatie. Door verschillende data en informatiebronnen met elkaar te combineren en analyseren krijgt de gemeente Rotterdam steeds meer inzicht, dat helpt bij het aanpakken van allerlei vraagstukken en het verbeteren van de dienstverlening. Zo kan de gemeentelijke organisatie meer betekenen voor de burgers en ondernemers van de stad.

We zien ernaar uit om hier de komende jaren een waardevolle bijdrage aan de leveren!

Wilt u meer weten over hoe wij organisaties helpen datagedreven te werken? Hier leest u daar meer over: Datagedreven werken met VKA