DUO Groningen kiest consortium met VKA voor inhuur ICT-professionals

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen heeft wederom het consortium met VKA, CIMSOLUTIONS en SLTN als mantelpartij geselecteerd voor de inhuur van ICT-professionals. De Europese aanbesteding heeft een omvang van ca. € 200 miljoen over de looptijd van maximaal vier jaar.

Naast DUO Groningen maakt ook het Overheidsdatacenter (ODC) Noord gebruik van de raamovereenkomst. In totaal zijn 8 partijen geselecteerd. De raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2021.

Bij de vorige aanbesteding van DUO Groningen was VKA ook één van de raamcontractanten. VKA is blij en trots om opnieuw als preferred supplier de deelnemers te mogen ondersteunen met hoogwaardige ICT-kennis. We zien uit naar een prettig en succesvol vervolg van de samenwerking!