DICTU kiest consortium met VKA voor inhuur ICT-professionals

Dienst ICT Uitvoering (DICTU) heeft wederom het consortium met VKA, CIMSOLUTIONS en SLTN als mantelpartij geselecteerd voor de inhuur van ICT-professionals. De Europese aanbesteding heeft een geraamde omvang van ca. € 316 miljoen over de looptijd van maximaal vier jaar.

DICTU is één van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. DICTU ondersteunt de primaire processen van de ministeries van EZK en LNV en levert ICT-dienstverlening aan onderdelen van het Rijk, zoals de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie SZW. In totaal zijn 9 partijen geselecteerd. De raamovereenkomst gaat in op 23 maart 2021.

Bij de vorige aanbesteding van DICTU was hetzelfde consortium met VKA, CIMSOLUTIONS en SLTN  ook één van de raamcontractanten. VKA is blij en trots om opnieuw als preferred supplier DICTU te mogen ondersteunen met hoogwaardige ICT-kennis. We zien uit naar een prettig en succesvol vervolg van de samenwerking!