COVID-19

De scholen zijn gesloten, de horeca is dicht en de kantoren blijven leeg. COVID-19 heeft Nederland getroffen en dat heeft enorme impact op ons allemaal. De overheid heeft organisaties opgeroepen om de komende periode medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Uiteraard volgt ook VKA deze oproep.

Gelukkig werken onze professionals al van nature ‘flexibel op afstand’. Aanvullend zijn we vorige week – vooruitlopend op de maatregelen die het kabinet gister heeft getroffen – begonnen met de voorbereidingen, zodat onze professionals hun werkzaamheden voor onze opdrachtgevers volledig op afstand kunnen voortzetten. Fysieke afspraken worden daarom vervangen door telefonische afspraken of afspraken in onze online omgeving. Het kantoor van VKA zal – afhankelijk van de ontwikkelingen – in elk geval gesloten blijven tot 6 april. Gelukkig zijn er talloze tools die we kunnen gebruiken om online samen te werken en te communiceren. En we merken dat deze crisis nu al leidt tot creatieve ideeën om met elkaar samen te werken, zonder fysiek contact.

Als u vragen heeft over de samenwerking met VKA in deze periode neem dan vooral contact op met de betreffende adviseur of met onze directie: erik.vanzegveld@vka.nl of marc.gillard@vka.nl.

VKA werkt dus – met de nodige aanpassingen – zo veel mogelijk op de reguliere manier door. Vanuit onze expertise en ervaring helpen we u graag om dit ook voor uw organisatie te doen. We zullen onze ervaring en praktijkvoorbeelden de komende periode op verschillende manieren delen en bieden u graag aan om met onze experts te sparren over de vragen waar u tegenaan loopt. We zien nu al vragen als:

  • Hoe continueer ik de (fysieke) werkprocessen van mijn organisatie?
  • Welke digitale werkomgeving is het meest passend voor mijn organisatie?
  • Hoe benut ik de huidige situatie om onze digitale werkomgeving beter te benutten?
  • Hoe borg ik daarbij de veiligheid en privacy?
  • Wat is de impact van Covid-19 op mijn leveranciers en ketenpartners?
  • Welke voorbereidingen kan ik treffen voor als deze situatie langer aanhoudt?

Neem gerust contact op als u vragen of suggesties heeft.